Exira Alumni Coffee

  • Lions Building Exira, IA

Exira Alumni Coffee honoring Class of 1964